Tiesības un pienākums

Rakstīts iekš 2022/11/01

“Latvija ir demokrātiska valsts, kurā iedzīvotājiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums līdzdarboties. Jo vairāk cilvēku to darīs, jo tas būs labāk, un mūsu valsts ātrāk attīstīsies,” uzsver Andris Zībergs, Gārsenes viedā ciema kopienas pārstāvis.

““Viedā ciema” statuss dod mūsu ciemam atpazīstamību un kopienai pārliecību, ka neesam sliktāki par citiem, bet, iespējams, dažās lietās pat labāki,” uzsver Andris.

“Visiem ir jāattīstās – gan valstij, gan pašvaldībai, gan kopienai. Mūsu izaicinājums ir “nepazust” lielajā pašvaldībā, tādēļ mums ir jāsadarbojas gan ar kaimiņu kopienām, gan ar pašvaldību,” uzskata Andris.