TUESI.LV līdzdalības sarunas | Salvis Roga

# Vai pašvaldība vēlas dzirdēt, ko cilvēki domā un saka?
# Kas ir NVO inkubators un kā tas veicina līdzdalību?
# Kā formālās līdzdalības platformas padarīt dzīvotspējīgas?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Ivars Pilips-Matisons

# Kā līdzdalība ietekmē pilsētvidi un attieksmi pret vēsturiskām ēkām?
# Vai līdzdalība Zemessardzē var sniegt pozitīvas emocijas?
# Kādēļ iedzīvotājiem ir interese līdzdarboties ēku restaurācijā?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Madara Ūlande

# Kas ir līdzdalības “profesionālais žargons”, un kādos gadījumos to nevajadzētu lietot?
# Kas ir līdzdalības “arhitekti” un kāda ir viņu loma?
# Kā mērīt līdzdalības efektivitāti?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Madara Kanasta-Ieviņa

# Kādēļ cilvēki nevēlas līdzdarboties?
# Vai līdzdalības pieejas dažādās vecumgrupās atšķiras?
# Kādēļ līdzdalības procesos ir svarīga cieņa?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Ansis Bērziņš

# Vai piederības sajūta veicina līdzdalību?
# Kas notiks ar bijušo ugunsdzēsēju depo Sabilē?
# Vai līdzdalības aktivitātes tiek pietiekoši finansētas?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Inese Astaševska

# Kādēļ cilvēki bieži vēlas runāt tieši ar pašvaldības vadītāju?
# Vai iedzīvotāji pietiekoši iesaistās publiskajās apspriešanās?
# Kādēļ līdzdalībā ir svarīgs kompromiss?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Daiga Kalniņa

# Kas ir “viedais ciems”?
# Kādi ir kopienu līdzdalības izaicinājumi?
# Kādēļ līdzdalības procesos svarīgi būt pacietīgiem?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Dace Vašuka

# Kas var noslāpēt līdzdalību?
# Kādēļ līdzdalības procesā ir svarīgi “nepārraut vītni”?
# Vai iedzīvotāji Latvijā uzticas pašvaldībām?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Līga Stafecka

# Kā sarunāšanās var stiprināt līdzdalību?
# Kāds ir nevalstisko organizāciju “veselības stāvoklis”?
# Vai iedzīvotāju ienākumu līmenis ietekmē līdzdalību?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Andris Grafs

# Kā līdzdalības kultūra atšķiras Baltijas valstīs?
# Kā veicināt savstarpējo uzticēšanos Latvijā?
# Kas ir līdzdalības nemainīgais “kodols”?

TUESI.LV līdzdalības sarunas | Gints Klāsons

# Vai līdzdalība tiek pietiekoši pētīta un kur meklēt pētījumus par līdzdalību?
# Vai līdzdalības ekosistēma ir saprotama un ieinteresējoša?
# Kādēļ līdzdalības procesos svarīga ir komunikācija?

Negaidīt no citiem, bet radīt pašam

“Cilvēki iedomājas, ka mēs esam viens un valsts ir kaut kas cits. Cilvēkos rodas pasivitāte, ja viņiem liekas, ka visu izdara valsts un visu izdara pašvaldība. Valsts esam mēs!” uzsver Emīls Anškens no Ventspils.