Pasaules sakārtošana

Rakstīts iekš 2022/11/01

“Pasaules sakārtošana jāsāk ar sevi, savu pagalmu un ciemu. Mēs esam tie, kas veidojam sabiedrību,” uzver Diāna Avota, Kākciema viedā ciema kopienas pārstāve.

“ “Viedais ciems” – tās nav tehnoloģijas, tā ir kopības sajūta un piederība ciematam. Tas viss ir ar mērķi darīt tā, lai visiem būtu labāka dzīve,” skaidro Diāna.

“Mēs daudz varam. Mums nav jāgaida pašvaldība, vai kāds “atbildīgais”, kas izdara. Cilvēkam ir rokas, viņš daudz ko var izdarīt pats,” ir pārliecināta Diāna.