Meklēt radošās izejas

Rakstīts iekš 2020/12/28

“Man liekas, ka dzīve vispār sastāv no ļoti daudzām krīzēm. Īpaši, ja tu esi uzņēmējdarbībā, vai veic kādas privātas iniciatīvas, ne vienmēr visu ir iespējams paredzēt. Mēs vienmēr meklējam radošās izejas,” uzsver Inga Ziņģe-Pupiņa, kura kopā ar māsu Aigu Vaitkus savā dizaina risinājumu uzņēmumā un kopstrādes telpā COVID krīzes laikā uzsākušas vairākus jaunus projektus un šobrīd veido savas pilsētas svētku noformējumu.

“Mēs piegājām ar ļoti lielu atbildību tam, ka mums šajā laikā ir jārada jauna pieredze. Mēs tajā investējām savu laiku un visus resursus. Bija arī rezultāts – mēs saņēmām ļoti daudz pozitīvu atbilžu konkursos, kuros piedalījāmies,” stāsta Aiga.

“Daudziem šis laiks ir bijis patiesības laiks. Daudziem ir pārplīsis tas rozā balons, ko viņi ir uzbūvējuši apkārt ap savu ego, kur ir droša un paredzama vide. Man liekas, ka šis ir ļoti labs laiks cilvēka iekšējās būtības nostiprināšanai. Cilvēki šajā laikā ir palikuši daudz vienkāršāki un patiesāki,“ saka Aiga.

“Ir sākusies jauna pasaule. Jau tagad iezīmējas lietas, kuras pašiem vajadzētu apgūt un noteikti mācīt mūsu bērniem – radošums, elastība, emocionālā noturība, personīgā izaugsme, slāpes pēc jaunām zināšanām. Tās visas lietas palīdzēs mums augt, iet uz priekšu un dzīvot,” ir pārliecināta Inga.