Mazi, bet pašpietiekami

Rakstīts iekš 2022/11/01

“Mēs esam mazi, bet pašpietiekami. Mēs saprotam, ka uzsāktās idejas un iniciatīvas, kuras darbojas labi, vienkārši ir jāturpina,” uzver Vija Zīverte, Jaunpils viedā ciema kopienas pārstāve.

“Cik paši būsim stipri un mācēsim savas lietas organizēt, tik arī būs. Biedrību loma nākotnē tikai pieaugs,” uzskata Vija.

“Būt stipriem, nenobīties no tā, kas nāk. Ja tu darīsi, tad arī izdosies! Ja ne pirmajā reizē, tad otrajā vai trešajā noteikti,” novēl Vija.