Latvija ir uzdevums

Rakstīts iekš 2019/10/08

“Katram cilvēkam dzīvē ir misija. Mana misija ir sniegt sabiedrībai izpratni par vēsturiskajiem notikumiem. Tas ir pienākums pret nākamajām paaudzēm,” uzskata vēsturnieks un Pirmā pasaules kara kauju rekonstruētājs Māris Ribickis Olainē.

“Šāda vieta, kur pilsētvidē atrodas praktiski neskarti Pirmā pasaules kara nocietinājumi un fortifikācija, ir vienīgā. Ja mēs to pazaudēsim, tad Olaines vēsture arī pamazām iznīks. Mērķis ir saglabāt vēsturi, lai nodotu to nākamajām paaudzēm. Vēsturiskā informācija ir vajadzīga, lai apzinātos, ka tu nāc no spēcīgas tautas,” uzsver Māris.

“Ir jābūt iedvesmai un pārliecībai, tad arī jebkura neticamākā ideja pārvērtīsies par reālu un taustāmu lietu. Ticiet sev, savām idejām un darbiem. Tad arī būs rezultāts,” ir pārliecināts Māris. 

“Man ir vēlme, lai nākamās paaudzes varētu nodzīvot bez kariem un vardarbības. Latvija ir uzdevums, kas tev ir iedots. Tas jāizpilda tā, lai nākošās paaudzes varētu dzīvot aizvien labāk un labāk.”