Jāveido sava “seja”

Rakstīts iekš 2022/10/31

“Katram ciematam jāveido sava “seja”. Mēs gribam labsajūtu, kas nebūtu izveidota piespiedu kārtā, tādu, kas būtu ar ilgu pastāvēšanas iespēju,” uzsver Jānis Subatiņš, Ancenes viedā ciema kopienas pārstāvis.

“Mēs priecājamies, ka Ancenē ir aktīva uzņēmējdarbība un mūsu ciemam ir ietekme uz plašu reģionu,” atzīmē Jānis.

“Viedie ciemi aktivizē iedzīvotājus domāt tālredzīgi un iesaistīties savas dzīves vietas iekārtošanā. Ancene nav administratīvais centrs, te nav nevienas pašvaldības institūcijas, tādēļ šeit ir nozīmīgs cilvēku viedums un kopīgā darbošanās,” skaidro Jānis.