Jāizravē nezāles

Rakstīts iekš 2017/05/24

“Es gribētu, lai lauksaimniecībā neattīstītos tikai biznesa novirziens, bet lai mēs Latviju patiešām sakoptu. Gribētos redzēt, ka lauki netiek pārmēsloti, bet tie tiek pareizi mēsloti un kopti, bez maksimālām “rekordražām”. Galvenais ir pašu veselība un apkārtējā vide, kurā mēs dzīvojam,” uzskata Artis Ķūsis, bioloģiskās saimniecības īpašnieks no Rucavas.

“Pēc kā cilvēks tiecas? Pēc naudas. Katrs uzņēmējs grib nopelnīt aizvien vairāk un vairāk. To mēs arī redzam ik uz soļa, ka ir pat platības, kur ir izspiests viss un neko vairs nevar izaudzēt. Rezultāts ir nauda, kura, visticamāk, ir jau iztērēta,” saka Artis.

“Es jūtos ļoti komfortabli šeit dzīvojot. Mēs esam nostūrītis pie pašas robežas, bet ne vienmēr ir labāk būt bara vidū,” smejas Artis.

“Katrs mēs varam kaut kā palīdzēt, lai mūsu novads atplauktu. Kā tu savu sētu kopsi, tā dzīvosi. Man tas ir svarīgi. Katram būtu jāpalīdz visam augt, nevis tikai jāmet akmeņi. Akmens nevis jāsviež, bet jāpaceļ un jāizravē nezāles.”