Esam dzīvi

Rakstīts iekš 2022/11/01

“Viena no vieduma pazīmēm ir apziņa: “šis pāriet”. Laiks kustas. Ja mēs esam dzīvi, tātad ir labi, mēs to esam pārvarējuši. Mūsu uzdevums ir uzbūvēt laipu, pa kuru nākt jaunajai paaudzei, jaunajām idejām,” uzskata Ieva Jātniece, Kaldabruņas viedā ciema kopienas pārstāve.

“Mums kā vietai, kas draudēja pazust no pasaules kartes, ir svarīgi saņemt visu, ko mēs varam. “Viedie ciemi” ir viena no kustībām, kas mums ir ļoti atbilstoša,” stāsta Ieva.

“Jebkurai vietai vispirms ir vajadzīgs “Viedums”, tikai pēc tam “ciems”. “Viedums” ir atslēgas vārds. “Viedums” nevienu kustību un virzienu nav padarījis sliktāku,” uzsver Ieva.