Divas pasaules

Rakstīts iekš 2018/12/21

“Mēs neesam aizbraukuši prom tāpēc, ka mums ir bijis slikti. Mēs esam aizbraukuši prom tāpēc, ka mums ir citas iespējas pavērušās šeit. Man ir viens no interesantākajiem darbiem Eiropas Savienībā, es nodarbojos ar interesantu jomu un redzu reālus rezultātus,” stāsta Violeta Birzniece, kura strādā Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta jaunatnes nodaļā, kas atrodas Beļģijas galvaspilsētā Briselē.

“Eiropa ir cilvēki. Eiropa esam mēs. Man bieži vien šķiet, ka cilvēki Latvijā domā, ka Brisele ir kaut kur tālu. Bet tas tā nav. Man tā ir realitāte. Man tās ir divas pasaules kopā, kas ir saistītas,” atzīst Violeta.

“Mēs bieži dzirdam medijos, ka Brisele ir kaut ko lēmusi. Nav jau tā, ka tā Brisele viena pati apsēžas un lemj. Visas dalībvalstis ir iesaistītas. Neviens lēmums un neviena regula nav tikusi pieņemta, ja to nav apstiprinājušas visas dalībvalstis,” skaidro Violeta.

“Mēs izjūtam Latviju šeit Briselē, un mēs gribam kopt savu identitāti. Mēs to gribam ielikt arī savos bērnos, lai viņi neaizmirst, kas ir viņu dzimtene un no kurienes viņi nākuši,” uzsver Violeta.

“Es piepildu sevi kaut ko radot un arī nepārtraukti kaut ko darot. Man gribas gan gleznot, gan dejot, gan būt ar bērniem, gan paceļot. Gribas, lai mēs aizbraucam uz Latviju, lai mēs pasēžam pie ezera. Mums ir jāspēj novērtēt tas, kas mums ir dots. Jebkuram ir daudz dots.”