Aizlidot uz Marsu

Rakstīts iekš 2018/04/04

“Ir tāda sajūta, ka mēs visu laiku gatavojamies divdesmit pirmā gadsimta prasmēm un mācīšanas pieejai, kaut gan tajā esam gandrīz divdesmit gadus. Mērķis būtu panākt tādu līmeni, ka skolas vide sakrīt ar ārpasauli. Ideālā variantā, skola būtu tā, kas rada inovācijas un pārmaiņas,” uzskata Dana Narvaiša, kura izveidojusi sākumskolu Cēsīs.

“Cilvēks ir vērtīgākais resurss, kas mums ir. Latvijai jāapzinās, ka tā grib ieguldīt cilvēkā un attīstīt cilvēka potenciālu. Mēs varam būt inovatori izglītības jomā. Es gribētu, lai mums ir apziņa, ka mēs vēlamies “aizlidot uz Marsu” – kopīgā sajūta, lielā ambīcija un mērķis,” saka Dana.

“Ja mēs uzņemtos atbildību, nebaidītos kļūdīties, un mums būtu iespēja kļūdas labot, mēs diezgan tālu tiktu,” ir pārliecināta Dana.

“Man Latvija ir kā ģimene. Ir lietas, kuras man nepatīk, bet tās var kopīgi uzlabot un mainīt. Latvija ir tava drošība, tava ģimene, kur tu vari darīt, un kur ir savējie.”